Červené příspěvky podepsané jako Lucka Bakešová jsou autorizované odpovědi skutečné Lucie Bakešové, které bylo přiděleno vlastní heslo, aby její autentické odpovědi byly jednoznačně identifikovatelné.